Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кучернюк Павло Валентинович

Загальна інформація

Науковий ступень Кандидат наук
Вчене звання Доцент
Дані за місцем роботи Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ Доцент